• UPDATE : 2018.10.11 목 19:10
여백
여백
여백
선곡표
***** 2017-1 정규방송 SM / Chord *****
Eng. 임성균 2017-05-02 23:42:25 | 조회: 733
월요일엔 힐링이 필요해 : 칵테일 사랑(inst.) / 옥상달빛
컨셉 노래방 : 전국노래자랑 오프닝 (ver.노래방)

월요일 젊음의파노라마 CHORD : CHANCE! / 잔나비
2017-05-02 23:42:25
115.xxx.xxx.163
답변 수정 삭제
목록 글쓰기
번호 제 목 닉네임 날짜 조회
25 ***** 2018-2 정규방송 SM / Chord ***** Eng. 유태선 2018-08-29 136
24 임시1주차 선곡표 (180903~180907) (19) Eng. 유태선 2018-08-29 260
23 정규1주차 선곡표 (180910~180914) (34) Eng. 유태선 2018-08-29 303
22 정규2주차 선곡표 (180917~180921) (30) Eng. 유태선 2018-08-29 284
21 정규3주차 선곡표 (181001~181005) (16) Eng. 유태선 2018-08-29 206
20 정규4주차 선곡표 (181008~181012) (26) Eng. 유태선 2018-08-29 234
19 정규5주차 선곡표 (181029~181102) (1) Eng. 유태선 2018-08-29 78
18 정규6주차 선곡표 (181105~181109) Eng. 유태선 2018-08-29 52
17 정규7주차 선곡표 (181112~181116) Eng. 유태선 2018-08-29 65
16 정규8주차 선곡표 (181119~181123) Eng. 유태선 2018-08-29 55
15 정규9주차 선곡표 (181126~181130) Eng. 유태선 2018-08-29 48
14 정규10주차 선곡표 (181203~181207) Eng. 유태선 2018-08-29 65
13 ***** 2018-1 정규방송 SM / Chord ***** Eng. 유태선 2018-03-04 311
12 임시1주차 선곡표 (180305~180309) (22) Eng. 유태선 2018-03-04 450
11 임시2주차 선곡표 (180312~180316) (20) Eng. 유태선 2018-03-04 398
10 정규1주차 선곡표 (180319~180323) (32) Eng. 유태선 2018-03-04 576
9 정규2주차 선곡표 (180326~180330) (29) Eng. 유태선 2018-03-04 508
8 정규3주차 선곡표 (180402~180406) (32) Eng. 유태선 2018-03-04 478
7 정규4주차 선곡표 (180409~180413) (1) Eng. 유태선 2018-03-04 291
6 정규5주차 선곡표 (180430~180504) (33) Eng. 유태선 2018-03-04 508
Back to Top